لیست

مرتب سازی بر اساس:  

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

property 10
برای اجاره
3,850تومان Per Month - Villa

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
2800 Sq Ft 2 اتاق خواب 3 حمام 2 پاركينگ

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

property 08
برای فروش
850,000تومان - Single Family Home

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
3800 Sq Ft 4 اتاق خواب 3 حمام 2 پاركينگ

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

property 04
برای فروش
625,000تومان - Villa

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
4500 Sq Ft 4 اتاق خواب 4 حمام 2 پاركينگ

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

برای اجاره
4,200تومان Per Month - Shop

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
3400 Sq Ft

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

Apartment interior
برای اجاره
2,200تومان Per Month - Apartment

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
1450 Sq Ft 2 اتاق خواب 1 حمام

رودهن مهرآباد۴۵۰۰مترزمین

Apartment Interior
برای اجاره
2,500تومان Per Month - Apartment

بایادپروردگار/وبادرودی به پاکی آب،به شما دوستان این یک متن نمونه میباشد ۱۰۰۰مترزمین سند۶دانگ،چهاردیواری و درب،اطراف ویلایی وتهرانی نشین بدور از بافت محلی، موقعیت عالی دربهترین…

اطلاعات بيشتر
1650 Sq Ft 2 اتاق خواب 2 حمام